Stránky našich časopisov
Ako na mediálne výstupy
rok vydania: 2020
nahral:
autor:
eKnižnica / Vysokoškolská účebnica
Oblasť záujmu:

Masmediálna komunikácia,

dostupné na čítanie
Aspekty onlinového nakupovania na Slovensku
rok vydania: 2019
nahral:
autor:
eKnižnica / Vysokoškolská účebnica
Oblasť záujmu:

Marketing,

dostupné na čítanie
Baťovci
rok vydania: 2020
nahral:
autor:
eKnižnica / Vysokoškolská účebnica
Oblasť záujmu:

Umenie,

dostupné na čítanie
Budovanie a komunikácia značky, Značka v PR a reklame
rok vydania: 2019
nahral:
autor:
eKnižnica / Vysokoškolská účebnica
Oblasť záujmu:

Marketing,

dostupné na čítanie
Dejiny európskej filozofie I
rok vydania: 2019
nahral:
autor:
eKnižnica / Vysokoškolská účebnica
Oblasť záujmu:

Masmediálna komunikácia,

dostupné na čítanie
Dejiny európskej filozofie v kultúrno-mediálnom kontexte II.
rok vydania: 2019
nahral:
autor:
eKnižnica / Vysokoškolská účebnica
Oblasť záujmu:

Masmediálna komunikácia,

dostupné na čítanie
Direct marketing
rok vydania: 2019
nahral:
autor:
eKnižnica / Vysokoškolská účebnica
Oblasť záujmu:

dostupné na čítanie
Ekonómia
rok vydania: 2019
nahral:
autor:
eKnižnica / Vysokoškolská účebnica
Oblasť záujmu:

Marketing,

dostupné na čítanie
Empirické aspekty filmov o superhrdinoch
rok vydania: 2020
nahral:
autor:
eKnižnica / Vysokoškolská účebnica
Oblasť záujmu:

Masmediálna komunikácia,

dostupné na čítanie
Estetická teória v masmediálnych štúdiách
rok vydania: 2019
nahral:
autor:
eKnižnica / Vysokoškolská účebnica
Oblasť záujmu:

Masmediálna komunikácia,

dostupné na čítanie
Finančný manažment
rok vydania: 2019
nahral:
autor:
eKnižnica / Vysokoškolská účebnica
Oblasť záujmu:

Marketing,

dostupné na čítanie
Inovácie v slovenskej reklame
rok vydania: 2019
nahral:
autor:
eKnižnica / Vysokoškolská účebnica
Oblasť záujmu:

Marketing,

dostupné na čítanie
Intencia mediálnej výpovede, Glosár
rok vydania: 2019
nahral:
autor:
eKnižnica / Vysokoškolská účebnica
Oblasť záujmu:

Masmediálna komunikácia,

dostupné na čítanie
Krízový manažment
rok vydania: 2019
nahral:
autor:
eKnižnica / Vysokoškolská účebnica
Oblasť záujmu:

dostupné na čítanie
Krízový manažment, príklady a prípadové štúdie
rok vydania: 2019
nahral:
autor:
eKnižnica / Vysokoškolská účebnica
Oblasť záujmu:

Marketing,

dostupné na čítanie
Ľudské zdroje a personálny marketing v podnikateľskej praxi
rok vydania: 2019
nahral:
autor:
eKnižnica / Vysokoškolská účebnica
Oblasť záujmu:

dostupné na čítanie
Manažment marketing a redigovanie v redakčnej praxi, Periodická tlač
rok vydania: 2019
nahral:
autor:
eKnižnica / Vysokoškolská účebnica
Oblasť záujmu:

Marketing, Masmediálna komunikácia,

dostupné na čítanie
Marketingová komunikácia, Aktuálne trendy, metódy, techniky
rok vydania: 2019
nahral:
autor:
eKnižnica / Vysokoškolská účebnica
Oblasť záujmu:

Marketing,

dostupné na čítanie
Marketingová komunikácie v kontexte analytických nástrojov na spracovanie údajov
rok vydania: 2021
nahral:
autor:
eKnižnica / Vysokoškolská účebnica
Oblasť záujmu:

Marketing,

dostupné na čítanie
Anotácia

Údaje v súčasnom digitalizovanom svete sú základným stavebným prvkom každého podniku a podnikania. Nie je možné pracovať a podnikať bez údajov, ktoré nám pomáhajú orientovať sa v turbulentnom podnikateľskom prostredí a predstavujú pre nás dôležitý zdroj informácií, ktoré ak vieme využiť vo svoj prospech, môžu byť cenným artiklom, ktorý má veľkú hodnotu. Problém, ktorý má väčšina z nás pri pohľade na údaje, je ten, že je náročné vidieť informácie, ktoré predstavujú. Marketéri pracujú s veľkým množstvom údajov, ktoré im prinášajú potrebný základ pre ich rozhodovanie.

1
2
3
4
dostupné po zaplatení poplatku

Kontakt

Email:
Požiadavka:

Adresa

Univerzita sv. Cyrila a Metoda
Nám. J.Herdu 2
917 01 Trnava
Použitie archívu:

Časté otázky
Ak chcete použit archív a
nemáte prístupové údaje
zaregistrujte sa.
Zabudli ste heslo?


Tento archív je duševným
vlastníctvom FMK UCM
v Trnava

Ochrana osobných údajov (GDPR)