Mediálna kultúra I. - Vybrané texty k problematike mediálnej propagandy a manipulácie

eKnižnica / Vysokoškolská účebnica /
Propaganda Metódy a nástroje mediálnej propagandy Propagandistická rétorika: rétorické Me ...


Rok vydania:
2021
Dátum publikácie:
15.11.2020
Nahral / Autor:

Andrej Brník / Erika Moravčíková

Oblasť záujmu:

Masmediálna komunikácia,


Anotácia:

Cieľom je oboznámiť študentov s kľúčovými okolnosťami vzniku, vývoja a fungovania propagandy, jej druhmi, najmä však s jej konkrétnymi podobami v médiách masovej komunikácie.

dostupné na čítanie

Prezeranie eKnihy

Obsah: 144 strán

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Kontakt

Email:
Požiadavka:

Adresa

Univerzita sv. Cyrila a Metoda
Nám. J.Herdu 2
917 01 Trnava
Použitie archívu:

Časté otázky
Ak chcete použit archív a
nemáte prístupové údaje
zaregistrujte sa.
Zabudli ste heslo?


Tento archív je duševným
vlastníctvom FMK UCM
v Trnava

Ochrana osobných údajov (GDPR)