Muuza 2020

eKnižnica / Časopis /
priepasť poučená životom mami osudná prechádzka básne v zajatí kľúč uspávanka a tma mas ...


Rok vydania:
2021
Dátum publikácie:
02.03.2021
Nahral / Autor:

Knižnica FMK / Andrea Rysová, Peter Lančarič, Peter Tollarovič, Eva Jonisová, Hana Pravdová

Oblasť záujmu:

Jazyk, Umenie,


Anotácia:

Milé čitateľky, milí čitatelia, po roku opäť vychádza publikácia MUUZA, v ktorej máte príležitosť pozrieť si tie najlepšie literárne a fotografické práce študentov Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Sú to výstupy z predmetov venujúcich sa prozaickej i poetickej literárnej tvorbe (autorské literárne praktikum, autorská literárna tvorba) a jednotlivých ateliérov fotografickej tvorby (ateliér komunikácie v médiu fotografie, ateliér úžitkovej fotografie, kreatívnoexperimentálny fotoateliér, reklamná fotografia a dizajn, žurnalistická fotografia). Študenti počas výučby pracovali s nadšením i zápalom pod zodpovedným a inšpirujúcim vedením erudovaných pedagógov. Budúci profesionáli v oblasti mediálnej tvorby preukázali obrovskú mieru tvorivosti a umeleckej imaginácie. Myšlienky, reč postáv, dejové línie i osobitosť zachytenia momentu, vyjadrenie situácie alebo javu cez vizuálny okamih, vnímanie reality či neobmedzený priestor fantázie sú nesporne odrazom ich vnútorného zmyslu, ako aj citu pre komponovanie textov a pôsobivých vizuálnych výpovedí. Jednotlivé literárne a fotografické diela jednoznačne svedčia o obrovskom kreatívnom potenciáli našich študentov, snúbiacom sa s ich ambíciou dosiahnuť osobitú estetiku výrazu slova i obrazu. Monografická publikácia vo vašich rukách je toho dôkazom. V defilé pozoruhodných literárnych útvarov a fotografií môžete totiž vidieť silu i rozsah tvorivosti a nadania študentov našej fakulty

dostupné na čítanie

Prezeranie eKnihy

Obsah: 93 strán

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Kontakt

Email:
Požiadavka:

Adresa

Univerzita sv. Cyrila a Metoda
Nám. J.Herdu 2
917 01 Trnava
Použitie archívu:

Časté otázky
Ak chcete použit archív a
nemáte prístupové údaje
zaregistrujte sa.
Zabudli ste heslo?


Tento archív je duševným
vlastníctvom FMK UCM
v Trnava

Ochrana osobných údajov (GDPR)