Stránky našich časopisov
Anglický jazyk v kontexte mediálnej komunikácie
rok vydania: 2021
autor:
eKnižnica / Skriptá
Oblasť záujmu:

Masmediálna komunikácia,

dostupné na čítanie
Anotácia

Predložený učebný text je primárne určený študentom študujúcim predmet Anglický jazyk v študijnom odbore Mediálne a komunikačné štúdiá na jazykovej úrovni B2 (upperintermediate – vyššie stredne pokročilí). Jednotlivé kapitoly sú zamerané na gramatické javy, ktoré sa vyskytujú v učebnici English Unlimited Upper-Intermediate (B2), a učebný text tak môže slúžiť ako doplnková literatúra k spomínanej učebnici nielen pre študentov, ale aj ako metodická pomôcka pre vyučujúcich anglického jazyka. Hoci je text písaný predovšetkým pre jazykové úrovne B1 – B2, užitočné informácie v ňom nájdu študenti každej jazykovej úrovne.

Campus 1 methode de français LdE 1
rok vydania: 2020
autor:
eKnižnica / Skriptá
Oblasť záujmu:

dostupné na čítanie
English Unlimited Upper Intermediate B2 SB
rok vydania: 2020
autor:
eKnižnica / Skriptá
Oblasť záujmu:

Jazyk,

dostupné na čítanie
Manažment a digitálne hry
rok vydania: 2019
autor:
eKnižnica / Skriptá
Oblasť záujmu:

Marketing, Digitálne hry,

dostupné na čítanie
Manažment a marketing
rok vydania: 2019
autor:
eKnižnica / Skriptá
Oblasť záujmu:

Marketing,

dostupné na čítanie
Manažment a marketing vo vydavateľstve
rok vydania: 2019
autor:
eKnižnica / Skriptá
Oblasť záujmu:

Marketing, Masmediálna komunikácia,

dostupné na čítanie
Marketing a spoločnosť I.
rok vydania: 2020
autor:
eKnižnica / Skriptá
Oblasť záujmu:

Marketing,

dostupné na čítanie
Marketing a spoločnosť II
rok vydania: 2019
autor:
eKnižnica / Skriptá
Oblasť záujmu:

Marketing,

dostupné na čítanie
Marketing pre medzinárodné trhy
rok vydania: 2019
autor:
eKnižnica / Skriptá
Oblasť záujmu:

Marketing,

dostupné na čítanie
Masmédiá. Elektronické masmédiá
rok vydania: 2020
autor:
eKnižnica / Skriptá
Oblasť záujmu:

Masmediálna komunikácia,

dostupné na čítanie
Masmediálne štúdia v kocke
rok vydania: 2019
autor:
eKnižnica / Skriptá
Oblasť záujmu:

Marketing, Masmediálna komunikácia,

dostupné na čítanie
Mediálne plánovanie
rok vydania: 2019
autor:
eKnižnica / Skriptá
Oblasť záujmu:

Masmediálna komunikácia,

dostupné na čítanie
Praktikum reklamnej tvorby
rok vydania: 2021
autor:
eKnižnica / Skriptá
Oblasť záujmu:

Marketing,

dostupné na čítanie
Anotácia

Týmito skriptami by som rád všetkým vám, študentom magisterského stupňa štúdia na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, čo najvecnejšie priblížil proces tvorby reklamného komunikátu od úplného začiatku (klientského briefu), až po vydodanie výstupu do tlače (produkcie). Predmet, pre ktorý som sa rozhodol tento učebný text napísať, je Praktikum reklamnej tvorby a na FMK ho vyučujem už takmer 10 rokov. Ako vyplýva zo samotného názvu, orientácia predmetu smeruje veľmi do praxe a teda aj veľa praktických skúseností sa deje práve na seminároch k predmetu. Aby sme sa už ale na prednáškach dokázali venovať len praktickým zadaniam, tento text by mal poslúžiť ako dobrý základ na to, aby sme vedeli ako agentúra vyzerá a čo sa v nej počas pracovného dňa deje, aké sú v nej zaužívané a overené procesy a tiež ako sa tá kreativita do reklamy vôbec dostáva a kedy je funkčná.

Profesijné aspekty médií I.
rok vydania: 2019
autor:
eKnižnica / Skriptá
Oblasť záujmu:

Masmediálna komunikácia,

dostupné na čítanie
Progetto Italiano Nuovo 1 LdS
rok vydania: 2020
autor:
eKnižnica / Skriptá
Oblasť záujmu:

Jazyk,

dostupné na čítanie
Progetto Italiano Nuovo 1 QdE
rok vydania: 2020
autor:
eKnižnica / Skriptá
Oblasť záujmu:

Jazyk,

dostupné na čítanie
Propedeutika masmediálnych štúdií
rok vydania: 2019
autor:
eKnižnica / Skriptá
Oblasť záujmu:

Masmediálna komunikácia,

dostupné na čítanie
Sprievodca content marketingom
rok vydania: 2020
autor:
eKnižnica / Skriptá
Oblasť záujmu:

Marketing,

dostupné na stiahnutie
1
2
dostupné po zaplatení poplatku

Kontakt

E-mail:
svc_fmk_da@ucm.sk

Prípadne vyplňte
Kontaktný formulár
Adresa

Univerzita sv. Cyrila a Metoda
Nám. J.Herdu 2
917 01 Trnava
Použitie archívu:

Časté otázky
Ak chcete použit archív a
nemáte prístupové údaje
zaregistrujte sa.
Zabudli ste heslo?


Tento archív je duševným
vlastníctvom FMK UCM
v Trnava

Ochrana osobných údajov (GDPR)
Obchodné podmienky