Stránky našich časopisov
Najnovšie pridané
Quo vadis massmedia, quo vadis marketing
rok vydania: 2022
autor:
eKnižnica / Zborník
Quo vadis massmedia, quo vadis marketing
rok vydania: 2022
autor:
eKnižnica / Zborník
2021 MEGATRENDY A MÉDIÁ: HOME OFFICETAINMENT
rok vydania: 2021
autor:
eKnižnica / Zborník
Oblasť záujmu:

Masmediálna komunikácia,

dostupné na čítanie
Anotácia

Zborník je výstupom z medzinárodnej vedeckej konferencie „Megatrendy a médiá 2021: Home Officetainment ”, ktorá sa konala v dňa 21. apríla 2021 on-line formou.

2021 QUO VADIS MARKETING
rok vydania: 2021
autor:
eKnižnica / Zborník
Oblasť záujmu:

Marketing,

dostupné na čítanie
Anotácia

Zborník z vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov QUO VADIS MASSMEDIA, QUO VADIS MARKETING organizovanej Fakultou masmediálnej komunikácie UCM v Trnave

2021 QUO VADIS MASSMEDIA
rok vydania: 2021
autor:
eKnižnica / Zborník
Oblasť záujmu:

Masmediálna komunikácia,

dostupné na čítanie
Anotácia

Zborník z vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov QUO VADIS MASSMEDIA, QUO VADIS MARKETING organizovanej Fakultou masmediálnej komunikácie UCM v Trnave

Filmový a mediálny manažment - Vybrané kapitoly z manažérskej komunikácie I.
rok vydania: 2020
autor:
eKnižnica / Zborník
Oblasť záujmu:

Masmediálna komunikácia,

dostupné na čítanie
Inovácie v ochrane spotrebiteľa
rok vydania: 2019
autor:
eKnižnica / Zborník
Oblasť záujmu:

Marketing,

dostupné na čítanie
Magatrendy a média 2012, Nové diskurzy mediálnych štúdií
rok vydania: 2019
autor:
eKnižnica / Zborník
Oblasť záujmu:

Marketing, Masmediálna komunikácia,

dostupné na čítanie
Marketing identity 2018, Digital Mirrors I.
rok vydania: 2020
autor:
eKnižnica / Zborník
Oblasť záujmu:

Marketing,

dostupné na čítanie
Marketing Identity 2013, Design that sells
rok vydania: 2021
autor:
eKnižnica / Zborník
Oblasť záujmu:

Marketing,

dostupné na čítanie
Anotácia

ZBORNíK

Marketing identity 2014, Explosion of Innovations,
rok vydania: 2019
autor:
eKnižnica / Zborník
Oblasť záujmu:

Marketing,

dostupné na čítanie
Marketing identity 2015, Digital Life – part I.
rok vydania: 2020
autor:
eKnižnica / Zborník
Oblasť záujmu:

Marketing,

dostupné na čítanie
Marketing identity 2015, Digital Life – part II.
rok vydania: 2020
autor:
eKnižnica / Zborník
Oblasť záujmu:

Marketing,

dostupné na čítanie
Marketing Identity 2016 Brands we love – part I.
rok vydania: 2021
autor:
eKnižnica / Zborník
Oblasť záujmu:

Marketing,

dostupné na čítanie
Anotácia

The international scientific conference held annually by the Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava has become a traditional event supported and attended by renowned mass media communication theorists and researchers as well as by media and marketing professionals. The aim of the conference is to map the latest knowledge and trends in the field of marketing communication and to create space for spreading up-todate scientific knowledge and practical experience in the field of marketing, media and communication while outlining the importance of innovations and supporting the critical dialogue between scholars affiliated with academic institutions and professionals with practical experience. The international conference Marketing Identity (called New Trends in Marketing until 2012) which was held for the thirteenth time at the Smolenice Castle, Slovakia, is organised by the Faculty of Mass Media Communication UCM in Trnava. The conference took place on 8th – 9th November 2016. It was attended by nearly 200 participants coming from 6 countries who were affiliated with more than 30 different academic and research institutions and 12 professional organisations.

Marketing identity 2016, Brands we love – part II.
rok vydania: 2020
autor:
eKnižnica / Zborník
Oblasť záujmu:

Marketing,

dostupné na čítanie
Marketing identity 2016, Značky, ktoré milujeme
rok vydania: 2020
autor:
eKnižnica / Zborník
Oblasť záujmu:

Marketing,

dostupné na čítanie
Marketing identity 2017 : onlinové pravidlá : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
rok vydania: 2019
autor:
eKnižnica / Zborník
Oblasť záujmu:

Marketing,

dostupné na čítanie
Marketing identity 2017, Online rules I.
rok vydania: 2020
autor:
eKnižnica / Zborník
Oblasť záujmu:

Marketing,

dostupné na čítanie
1
2
3
4
5
6
dostupné po zaplatení poplatku

Kontakt

E-mail:
svc_fmk_da@ucm.sk

Prípadne vyplňte
Kontaktný formulár
Adresa

Univerzita sv. Cyrila a Metoda
Nám. J.Herdu 2
917 01 Trnava
Použitie archívu:

Časté otázky
Ak chcete použit archív a
nemáte prístupové údaje
zaregistrujte sa.
Zabudli ste heslo?


Tento archív je duševným
vlastníctvom FMK UCM
v Trnava

Ochrana osobných údajov (GDPR)
Obchodné podmienky